Навчання неодмінно має бути сучасним, відповідати саме нашому часові, його рисам, особливостям, показникам, а не тому , чим жило людство добрий десяток років тому чи й навіть сотню...

В основу діяльності школи покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України. У своїй діяльності колектив школи опирається на основні положення Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Національну доктрину розвитку освіти», Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепцію громадянського виховання та освіти, Державні програми «Вчитель», «Діти України», «Освіта. Освіта XXI століття», регіональну програму «Обдаровані діти», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:
статут Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3,
правила внутрішнього трудового розпорядку,
Концепція діяльності та розвитку школи.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. В школі постійно діють рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада.

Загальноосвітні та батьківські збори проводяться систематично. Комітети та ради працюють за планом. Документація про роботу структур управління школи оформлена.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайтами обласного інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створений шкільний сайт є одним із кращих у районі завдяки старанням учителів інформатики Панченко А. І. та Донця В. В. Проблеми навчально-виховного процесу обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.
В школі створено електронну базу даних учнів та вчителів; нормативно-правова документація закладу також оформляється в електронному варіанті.
Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) ведеться з дотриманням єдиного мовного режиму.

Систематично проводиться перевірка стану ведення учнівських зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників.

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт проводяться згідно з навчальними програмами та оцінюються згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та ураховується при виставленні тематичних оцінок.

/Files/images/IMG_1175.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 717

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.