Шановні колеги! Цей матеріал полегшить ваші зусилля в організації дистанційного навчання. Натхнення і успіхів!

Самоосвіта вчителя під час карантину.
Змішане навчання – ключ до змін

Традиційну та онлайн-освіту можна і потрібно поєднувати. Їх гармонійну взаємодію називають змішаним навчанням.Змішане навчання— це поєднання офлайн- (особисто, “на місці”) та онлайн-навчання у різних пропорціях.

Відмінністю змішаного навчання від звичайної системи,по – перше, є активне використання технологій з метою пошуку матеріалу і отримання нових знань. По – друге, цепоєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів робіт. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно.

За змішаного навчання змінюється роль педагогів, вони стають фасилітаторамиосвітнього процесу, які організовують колективне обговорення так, щоб усі здобувачі освіти були залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Метафасилітатора— не оцінити учнів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби.Рольвчителяу системі змішаного навчання відрізняється від звичайноїтакимиречами:

· можнапрацювати з учнями у маленьких групах та збільшувати вплив на них;

· поки учні знаходяться вдома, з ними можна здійснювати освітній процес дистанційно;

· учні можуть проходити он-лайн тестування та отримувати миттєвий зворотний зв'язок відпедагога.

Під час змішаного навчання не обов’язково працювати з підручниками і зошитами. Переглядаючи відеоматеріали, вивчаючи супровідні матеріали, можна опрацювати навчальний матеріал. Далі – разом з педагогом та одногрупниками виконуються практичні завдання, реалізуються проекти.Педагогічні працівники стають модераторами освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з групою.

Неправильно вважати, що змішане навчання — це електронне або он-лайн - навчання. Он-лайн - навчання не передбачає особистої комунікації між здобувачами освіти у групі, чи учнем і педагогом, не передбачає розвиток навичок роботи в команді. А система змішаного навчання дозволяє вирішити цю проблему.

Компонентами змішаного навчання є:

1. Живі події -“живе спілкування”, яке передбачає частину звичної роботи “в аудиторії” з педагогом та іншими учнями.

2. Он-лайн-контент(самостійне навчання), під час якого здобувач освіти самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього форматі.

3. Співпраця. - це поєднання двох ключових елементів: роботи з однолітками і роботи з педагогами. Це дає можливість учням знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом і знаннями, отримувати відповіді від педагога на індивідуальні запитання та уточнювати незрозумілі моменти. Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.

4. Оцінка -важлива складова освітнього процесу. Учні можуть стежити за своїм прогресом, а вчителі — оцінювати їхні знання та корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування.

5. Додаткові матеріали.Додаткові матеріали можуть охоплювати роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.

Переваги змішаного навчання:доступність, покращення освітнього процесу та зменшення витрат.

Чотири підходи до організації дистанційної форми навчання в освітніх установах:

Перший підхід.Offline. Вчителі й учні мають обмежений доступ до комп’ютерів або не мають постійного доступу до мережі Інтернет.

Учасники процесу мають дотримуватися такої послідовності та вимог:

  • створити розклад пересилання листів-завдань, встановити терміни для їхнього виконання, а також передбачити можливість надсилання листів-запитань від учня і відповідей від учителя;
  • надіслати завдання учням на електронну пошту згідно з розкладом;
  • учні виконують завдання у зручний для них час;
  • пересилають виконані завдання вчителю електронною поштою відповідно до терміну;
  • учитель оцінює роботи учнів і надсилає електронні листи/довідки з результатами.

Комунікація вчителів з учнями відбувається електронними листами.

Таке навчання здійснюється переважно самостійно. У разі виявлення знаннєвих проблем, учень має самостійно шукати додаткові ресурси та матеріали. Системної допомоги вчителя не передбачено.

Другий підхід.Online за допомогою мобільного телефону. Учителі та учні мають обмежений доступ до комп’ютерів, але мають доступ до мережі Інтернет.

Для організації навчання учнів онлайн учителі мають дотримуватися такої послідовності та вимог:

  • створити графік уроків-вебінарів (що може відповідати розкладу занять закладу освіти);
  • провести «прямий ефір» з учнями згідно розкладу (вчитель коментує і пояснює навчальний матеріал, відповідає на запитання, коментує домашні, індивідуальні завдання і встановлює терміни виконання);
  • учні виконують завдання у зручний для них час;
  • учні надсилають виконані завдання, згідно з терміном (на електронну пошту вчителя або розміщують у хмарному сховищі (GoogleDrive, OneDrive)–скріни екрану, скановані копії, фото виконаних завдань;
  • учитель оцінює роботи та надсилає результати електронною поштою (узагальнено за період) або використовує електронні журнали.

Таке навчання здійснюється з участю вчителя. У разі виявлення проблем, учень має можливість надіслати запит.

Третій підхід.За допомогою LMS-Moodle, MOOC. Учителю необхідно зробити підготовчу роботу і дотримуватися такої послідовності:

-розробити дистанційний курс з теми або кількох навчальних тем, що включатиме відеоконтент, тексти, графіки, малюнки, схеми;

-розробити контрольні запитання/тести;

-скласти розклад виконання завдань;

-надати учням доступ до дистанційного курсу;

-оцінити успішність за результатами проходження тестів;

-підтримувати зворотний зв’язок засобами, вбудованими в систему Moodle.

Якщо вчитель вирішив скористатися готовими відкритими дистанційними курсами для навчання своїх учнів (на платформах Ptometheus, EdEra або Coursera), в основу яких закладено навчання з використанням відеоконтенту, він має попередньо здійснити їхній добір, перевірити відповідність навчальній програмі, перевірити мову викладу матеріалу, складність подання матеріалу, зібрати скріни екранів про завершення курсу або отримання учнями сертифікатів.

Таке навчання здійснюється з частковою участю та мінімальній підтримці вчителя, учень має самостійно здобути знання.

Четвертий підхід.Online Інтернет-сервіси. Для організації навчання учнів з використанням системи Інтернет-сервісів, зокрема хмаро орієнтованих, учитель має дотримуватися такої послідовності та вимог:

-сформувати хмаро орієнтоване освітнє середовище для конкретного класу, групи учнів;

-розмістити цифровий освітній контент у віртуальному класі частково (поурочно) або повністю для повсюдного доступу учнів;

-надати учням посилання або код для входу у віртуальний клас (Teams, OneNoteClassroom, GoogleClass);

-скласти розклад уроків-вебінарів, лекцій (відповідно розкладу занять закладу освіти);

-проводити «прямий ефір» з учнями згідно з розкладом (учитель коментує і пояснює навчальний матеріал, відповідає на запитання, коментує домашні й індивідуальні завдання, встановлює вимоги та терміни виконання);

-учні виконують завдання у зручний для них час з дотриманням термінів виконання;

-учні розміщують виконані завдання згідно з зазначеними термінами у хмарному сховищі (GoogleDrive, OneDrive) – скріни екрану, скановані копії, фото виконаних завдань;

-учитель проводить опитування/тестування за темою/уроком/лекцією;

-учитель оцінює роботи учня і виставляє оцінки в електронному журналі.

Навчання може бути як з участю вчителя, так і без. У разі виявлення проблем, учень має можливість надіслати повідомлення, запитання, запит для уточнення.

Цей підхід дає широкі можливості вчителю для використання додаткових сервісів, зокрема: Learning Apps, Forms, Youtube, комп’ютерне моделювання, контент AR (доповненої реальності) та сервіси для співпраці.

Онлайнові уроки можна створювати з використанням наступних інтернет-ресурсів:

http://linoit.com/home - хороша віртуальна дошка, на якій можна розміщувати тексти, зображення, відео, посилання тощо.

https://zoom.us - проведення відеоконференцій (вебінарів).

https://classtime.com -тести з оцінками.

https://vseosvita.ua /-тести з оцінками, курси.

https://learningapps.org/ - створення різних завдань, тестів, вправ з різних предметів.

https://onlinetestpad.com/ua - конструктор тестів, ребусів, кросвордів тощо.

https://www.desmos.com/ - Десмос для вчителів математики.

https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/ - математичні головоломки.

https://www.matific.com/ua/uk/home/-Matific - онлайн інструмент для вивчення математики в початковій школі та у 5-6 класах в ігровій формі.

Кiлькiсть переглядiв: 934

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.