ПРО НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ

Уряд затвердив план заходів на 2017-2029 рр. із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Детальніше за покликанням wym-1513594394491


Увага: у МОН розробили стандарт вчителя початкових класів

Детальніше - за покликанням wym-1514464366721

Нормативні документи щодо впровадження Концепції "Нова українська школа"

Концепція "Нова українська школа" - у вкладеннях

Рішення колегії МОН України №1/11-5-15 від 08.12.2016 р. "Про політичну пропозицію до проекту реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 р." - за покликанням wym-1504853451769

Розпорядження КМ України № 988-р від 14.12.2016 р. "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2019 р." - за покликанням wym-1504853656639

Посилання на сторінку "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА" на сайті МОН України - wym-1504856566255

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти

Проект Державного стандарту початкової загальної освіти .

Рішення Колегії МОН України № 6/1-2 від 17.08.2017 р. "Про проект ДС початкової загальної освіти" .


Методичні матеріали на допомогу вчителю щодо реалізації Концепції, нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Зрозуміти новий ДС. Інструкція для вчителя - wym-1504857888800

Як батькам читати та зрозуміти ДС - wym-1504857938336

Як облаштувати "класну" кімнату для учня - wym-1504858008865

Як у школах вчитимуть по-новому - wym-1504858061613

Методичні матеріали до проведення уроків

-Методичні матеріали до проведення уроків у початковій школі - за посиланнямwym-1504704938067

- Як розвивати критичне мислення в учнів? - за покликанням wym-1505284133792

-Про книги з розвитку критичного мислення - за покликанням wym-1505284616725

Інтегроване навчання

-Посилання на відеозапис про створення плану тематичного дня - wym-1504684125597

- Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підхід - wym-1504858455327 (частина 1) та wym-1504858495517 (частина 2).

Про модельні навчальні програми

Матеріали за покликаннями

- wym-1504858677196

- wym-1504858724473

- wym-1504858786282

Про ранкові зустрічі

-Відеозапис про ранкове коло за покликанням wym-1504688161414

- Ранкові зустрічі: що це і навіщо? - за покликанням wym-1504858208843

Про інноваційні методики навчання

-Освітня платформа з розвитку критичного мислення "КритМислОП" -за покликаннямwym-1505284849964

- Про сторітеллінг у початковій школі.

Більше інформації на офіційних сайтах:

- Міністерство освіти і науки України - wym-1504682372417

- Нова українська школа - wym-1504682241133

- Інститут модернізації змісту освіти - wym-1504682422618

Про професійний розвиток учителя

- Де навчатись вчителям: добірка можливостей. Посилання на сайти - wym-1505285957617

Ми і Нова українська школа

( з досвіду роботи педколективу закладу)

Головна мета Нової української школи – створити школу, в якій буде комфортно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Крім того батьки, відправляючи свою дитину до школи, повинні бути впевненими, що у закладі освіти з нею нічого не трапиться, вона навчатиметься у безпечному освітньому середовищі.

Особливістю Нової української школи є організація нового освітнього простору та створення закладом безпечного освітнього середовища. Адміністрація та педагогічні працівники нашого закладу докладають максимум зусиль для того, щоб освітнє середовище НУШ відповідало всім методичним рекомендаціям та сприяло вільному розвитку творчої особистості кожної дитини.

З цією метою в навчальних приміщеннях класів створено навчальні центри (осередки): центр відкриттів, центр новин, центр матеріалів, комунікативний центр, центр тиші, центр вчителя, тематичний центр.

Освітні середовища 1-4-х класів закладу виглядають по-різному, оскільки при плануванні освітнього простору кожен вчитель враховував розміри класної кімнати, кількість учнів у класі, наявність технічних пристроїв та необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні потреби учнів.

Плануючи організацію освітнього середовища в початкових класах, учителі початкових класів вважають не лише важливим, а й необхідним брати до уваги теорію розвитку дитини, описану в працях багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних авторів. У організації та управлінні класними колективами учителі керуються принципами, що відповідають розвивальним потребам дітей в соціокультурному контексті, а саме:

- участь у виробленні спільних правил;

- розвиток і підтримка дружніх стосунків, співпраця;

- повага до однолітків та вчителів;

- відповідальність та успішність.

Освітнє середовище є відображенням філософії концепції Нової української школи та освітньої програми, тому адміністрація школи та вчителі початкових класів докладають максимум зусиль, щоб освітнє середовище у початкових класах було безпечним місцем, де діти відчувають себе захищеними та в безпеці, де відбувається більшість навчальних видів діяльності, де забезпечуються їхні базові потреби (потреби у навчанні) та додаткові потреби (для дітей з особливими освітніми потребами).

Ми намагаємося створити баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми, бо переконані, що саме таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших.

Оскільки учитель має бути моделлю бажаної поведінки і ставлення усі вчителі початкової школи пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів перших класів відповідно до Концепції «Нова українська школа» та повною мірою розуміють свою роль як моделі бажаної поведінки та ставлення до людей з повагою, добротою й відповідальністю, що передбачає такі обов’язки:

- поважати кожну дитину;

- вірити в успішність кожної дитини;

- бути чесними і визнавати власні помилки;

- вміти слухати й дотримуватися конфіденційності;

- бути послідовними й справедливими;

- мати високі очікування щодо кожного учня, у тому числі учнів з особливими освітніми потребами;

- цінувати особисті зусилля дітей;

- організовувати стимулююче навчальне середовище;

- постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток.

Учителі 1-4-х класів роблять усе можливе, щоб освітнє середовище сприяло заохоченню самовизначення дітей у класі та розвитку їхніх спроможностей, оскільки відомо, що люди, які контролюють те, що відбувається з ними, краще адаптовані до життя.

Одним із важливих чинників для розвитку самовизначення і самоактуалізації дітей є забезпечення можливості здійснювати вибір у класі і, відповідно, приймати самостійні рішення, усвідомлюючи при цьому їх наслідки. Такі можливості для вибору вчителі знаходили впродовж навчального дня – це і вибір навчальних матеріалів, підходу до вирішення проблеми, місця за столом, де хочуть працювати діти та ін. Адже, розширюючи сферу питань, до вирішення яких вони залучають учнів, вони тим самим покращують якість навчання.

Важливим складником системи формування нового змісту освіти є чітке бачення результатів педагогічного партнерства «учень – вчитель», в основі якого відповідні цінності, зазначені в Концепції Нової української школи, що, в свою чергу, рекомендовані Європейським парламентом та Радою Європи, і містять 24 риси і чесноти, що їх визнали пріоритетними понад 50 країн світу. Це креативність, цікавість, критичне мислення, любов до навчання, мудрість, відвага, наполегливість, чесність, енергійність, любов, доброта, соціальний і емоційний інтелект, співпраця, справедливість, лідерство, вміння пробачати, скромність, розсудливість, самоконтроль, поціновування краси, вдячність, оптимізм, гумор і віра. Діти приходять із сімей, де також є певні цінності, тому у спілкуванні під час освітнього процесу учителі їх обговорюють з усіма дітьми класу і визначають спільні цінності.

Кожного дня навчання у 1-4-х класах розпочинається із ранкової зустрічі, де учні діляться своїми враженнями, настроєм, щоденними новинами.

Ранкові зустрічі сприяють створенню взаємин між дітьми і дорослими у класі, які формують відчуття спільноти в кожного з її членів. Під час проведення практики ранкової зустрічі відбувається розвиток важливих навичок дітей, серед яких – навички спілкування (висловлювати свої думки так, щоб вони були зрозумілими іншим; уважно слухати, коли говорять інші; вирішувати проблеми за допомогою слів; ділитися своїми думками та ідеями з іншими), академічні (розширення словникового запасу, уміння досліджувати, аналізувати й оцінювати навчальний матеріал, уміння відповідати на запитання, уміння використовувати нову інформацію) і соціальні навички (краще ставлення до школи й навчання; більша довіра та повага до вчителя, вищий рівень мотивації до навчання, глибше відчуття власної гідності. відповідні соціальні стосунки та поведінка. збільшення турботи про інших, більша відданість демократичним цінностям. кращі навички вирішення конфліктів). Крім цього, практика ранкових зустрічей сприяє створенню у класі позитивного настрою та позитивній поведінці.

Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допомогли згуртувати класні дитячі колективи, сприяли розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви, самостійності.

Значно полегшує роботу в умовах НУШ наявність технічних пристроїв (ноутбуків, мікроскопів, телевізорів).

В основі здобуття нових знань та формуванні навичок лежать спостереження, екскурсії та проведення дослідів.

Під час навчальної діяльності у початкових класах вчителі активно використовують LEGO, бо це не просто яскрава іграшка, а це чудовий інструмент для розвитку пам’яті, організації групової роботи та моделювання різних життєвих ситуацій, завдяки яким діти не лише засвоюють знання, а й вчаться їх використовувати.

Зараз в освітньому процесі достатньо практичної діяльності. Це дуже подобається учням, оскільки навчання стало цікавішим і, водночас, результативнішим.

Кiлькiсть переглядiв: 2424

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.